12:00 pm
gates open
Alethia Tanner Park

227 Harry Thomas Way, NW, 20002